péntek, február 22, 2019
   
Text Size

Keresés az oldalon

Energetikai pályázat

webáruház, webbutik, szépség, egészség, kiskereskedelem, nagykereskedelem

RezsiMentor – Energetikai pályázat
Pályázat neve
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel
Felhívás kódszáma GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendõ
támogatásnak minõsül.
A vissza nem térítendõ támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a
továbbiakban: vissza nem térítendõ támogatás).
A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minõsül.
A kölcsön devizaneme HUF.
A kiírás célja
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történõ javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem
térítendõ támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági
versenyképesség erõsítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének
csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötõdõ terheinek enyhítését.
Pályázók köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentõ) üzleti évvel, melybe az elõtársaságként való mûködés idõszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelõzõ
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fõ volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkezõ kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok fióktelepei,
Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelõsségû társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
f) 228 Egyéni cég
g) 231 Egyéni vállalkozók
Jogi forma szerint:
aa) kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok;
ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetõség.
Megvalósulás
helyszíne
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylõ bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet.
Támogatható
tevékenységek
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás
felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).
A komplex projektjavaslatra vonatkozó elõírások:
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló
projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt
összes elszámolható költségén belül.
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya
alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) Projekt-elõkészítési tevékenységek:
Elõzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
a) mûszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
b) b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés
elõtti és a tervezett állapotra vonatkozóan,
c) statikai szakvélemény,
d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelezõ).
B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hõtechnikai adottságainak javítása, hõveszteségének csökkentése
a) Fûtött és fûtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minõsülõ épülethatároló szerkezetek
hõszigetelése
b) Fûtött és fûtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minõsülõ épülethatároló szerkezetek cseréje /
energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítése
c) Az épületek nyári hõvédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítése
II. Épületek fûtési, hûtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerûsítése
a) Fûtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerûsítése
b) Központi szellõzõ-, hûtési rendszerek energiatakarékos korszerûsítése, kialakítása
c) Meglévõ hõelosztó rendszerek korszerûsítése, veszteségeinek csökkentése
III. Meglévõ bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
a) Fényforrások, világítótestek és elõtétek cseréje,
b) Meglévõ kül- és beltéri világítási rendszerek korszerûsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez
térben és idõben alkalmazkodó mûszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelõk) kialakítása,
amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes
kielégítése céljából, és/vagy fûtésrásegítésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fûtési és HMV
igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés
céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamos energia ellátásához
IV. Hõszivattyú rendszerek alkalmazása fûtésre és/vagy hûtésre és/vagy használati meleg víz termelésre
és/vagy fûtésrásegítésre
Támogatás
mértéke és
összege
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége: nem releváns.
a) Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
b) Az igényelhetõ visszatérítendõ támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhetõ kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendõ támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.
Támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-tõl 2018. november 15-ig lehetséges.

 

Szívélyes Üdvözlettel,
Virág László
Tel: 0672479159
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Skype: virag_laszlo_44
Web: http://www.netszolga.hu
Facebook: http://www.facebook.com/viragapa
Freemail címre nem tudok válaszolni!!

Legfrissebb